Linda har en bred bakgrund från både e-handel och den ideella sektorn där hon arbetat med allt från sökordsoptimering och sociala medier till interkulturell kommunikation. Detta gör att hon hos oss på Intellecta arbetar med kunder som biståndsmyndigheten Sida, bilmärket Audi och skriver för olika magasin som Energivärlden, Dialog och Fastighetstidningen. Hon älskar att blanda olika arbetsuppgifter och blir sällan så nöjd som när hon får öppna ett blankt dokument för en ny artikel eller en ny rapport. När Linda inte jobbar försöker hon se så mycket av världen som möjligt, öva på sin spanska och springer i skogen.

073-380 40 95
linda.nystrom@intellecta.se