Bland våra uppdragsgivare finns några av de främsta börsnoterade företagen, stora myndigheter och andra offentliga verksamheter samt branschorganisationer. Vårt fokus är strategisk kommunikationsrådgivning, med specialistkompetens inom redaktionell-, digital-, finansiell- och hållbarhetskommunikation. Vi har också kraft och kapacitet att omsätta våra råd, strategier och planer. Hos oss finns kompetens för digital utveckling, skrivande, formgivning och produktion av bland annat magasin, digitala lösningar i alla dess former samt för finansiella- och hållbarhetsrapporter. Vi är det ledande konsultbolaget när det gäller nytänkande rådgivning och visionära kommunikationslösningar – med kraft att genomföra.

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hallvarsson & Halvarsson, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Unreel bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Intellecta Corporate grundades av Richard Ohlson 1981 – då under namnet Intellecta – och har i snart 35 år varit ett av Sveriges mest välrenommerade kommunikationsföretag. Med så många år i ryggen har vi varit med om ett stort antal genomgripande förändringar inom kommunikationssektorn. Det är med den erfarenheten och den trygghet detta ger som vi med säkerhet kan säga att vi tar oss an våra uppdragsgivares nuvarande utmaningar på ett klokt sätt.